Iedere organisatie wordt nu of in de nabije toekomst met drie transities geconfronteerd.

Grondstoffen mijn vanaf bovenzijde

Grondstoffentransitie

Ons verbruik is vele malen hoger dan de aarde aan kan. Volgens cijfers van Earth Overshoot Day gebruiken we in Nederland jaarlijks meer dan anderhalf aarde om in onze eigen behoeften te kunnen voorzien. De bouwsector speelt hierin een grote rol. De sector is alleen al in Nederland goed voor 50% van het nationale grondstoffenverbruik.

Energietransitie

De focus op energiezuinig heeft niet altijd voordelige gevolgen voor de herbruikbaarheid van grondstoffen. Met kit, coatings, tape en pur worden verschillende grondstoffen ongeschikt voor hergebruik. maatregelen als isoleren, die op de korte termijn een CO2 reductie realiseren, zouden geen nadelige invloed moeten hebben op de mate van demontage en hergebruik van
grondstoffen op de langere termijn.

Persoon brengt isolatie aan in dak
Persoon verwijdert schimmel van oppervlakte.

Gezondheidstransitie

De energie- en grondstoffentransitie zorgen ervoor dat we steeds meer huizen zijn gaan isoleren, maar door luchtdicht te bouwen kunnen schadelijke stoffen het gebouw niet uit. Hierdoor heb je eerder het risico van condensvorming en daarmee op schimmels. Dit heeft gevolgen voor onze gezondheid. In Duitsland is het al zo dat vanaf 1m2 aan schimmelvorming deze op gelijke wijze verwijderd moet worden als asbest.

Gebouw wordt gesloopt

In de uitdaging op weg naar een circulaire economie helpen wij bedrijven en organisaties met een duurzame en integrale oplossing. Dit doen wij op gebied van:

  • Organisatie & Werkwijze
  • Stakeholders & Ketenpartners
  • Grondstoffen & Materialisatie
Speelveld Cirkelen
Visualisatie van de Sprintaanpak van Cirkelen

Middels onze sprintaanpak komen wij snel tot tastbare resultaten. De aanpak bestaat uit vijf fases:

1

Inventariseren van de huidige (lineaire) situatie.

2

Visie op de gewenste (circulaire) situatie.

3

Vaststellen van het verschil.

4

Op zoek naar circulaire alternatieven.

5

Reflectie op het proces en de resultaten.

Meer weten over onze aanpak en wat wij kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op.