Algemene voorwaarden

Bij het overeenkomen van een samenwerking is Cirkelen opdrachtnemer van de werkzaamheden die zij zal omschrijving in een offerte, maar besteed deze werkzaamheden eventueel uit aan haar maten, waaronder Lycens B.V. Op alle aanbiedingen en door opdrachtnemer te sluiten overeen­komsten van Lycens is de RVOI 2001 van toepassing. Lycens gaat er vanuit dat de opdrachtgever bekend is met de RVOI 2001 en dat opdrachtgever een exemplaar van de RVOI 2001 in zijn of haar bezit heeft. Indien de opdrachtgever niet bekend is met de RVOI 2001 dan zal Lycens kosteloos toelichting geven op haar algemene voorwaarden. Met het tekenen van een offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.