Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is de RVOI 2001 van toepassing. Cirkelen B.V. gaat er vanuit dat de opdrachtgever bekend is met de RVOI 2001 en dat opdrachtgever een exemplaar van de RVOI 2001 in zijn of haar bezit heeft. Indien u als opdrachtgever niet in het bezit bent van een RVOI 2001, dan kunt u een exemplaar downloaden via navolgende link: RVOI 2001.