Minimaliseren van je footprint

Kan het duurzamer? Een eenvoudige vraag met een complexe uitwerking. Nieuwsgierig hoe jij op een praktische manier je verbruik kunt verminderen?

Referenties

Woningbouwcorporatie Actium heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2050 volledig circulair te werken. Wij helpen hen handen en voeten te geven aan deze duurzaamheidsambitie. Dit doen wij door in korte sprints diverse thema’s, die voor de organisatie belangrijk zijn, uit te werken. Zo hebben we voor de renovatiewerkzaamheden binnen BKT projecten een nieuwe werkmethodiek ontwikkeld en werken we op dit moment samen met de duurzaamheidsmanagers aan een strategie om tuinen te vergroenen.

Wij helpen Asito bij de inhoudelijke vormgeving van hun duurzaamheidsstrategie. We werken nauw samen met de innovatiemanager om duurzaamheid zowel intern als extern onder de aandacht te brengen. Middels onze cirkelen aanpak brengen we het huidige verbruik in kaart en onderzoeken we samen diverse circulaire oplossingen, waarbij we de gehele keten betrekken. Tevens ondersteunen we de organisatie bij de inrichting en implementatie van SmartTrackers om de impact te kunnen meten.

Samen met studio Mireille Langendijk, Dura Vermeer Bouw Hengelo en Woningcorporatie Actium werken wij aan een nieuwe bouwmethodiek die van circulair wonen de standaard maakt. Met Plan C willen wij bijdragen aan een betere leefomgeving door nieuwe oplossingen voor toekomstbestendig en circulair bouwen te ontwikkelen. De toepassing van bestaande materialen en het voorkomen van verspilling speelt daarin een belangrijke rol.

Meer weten over onze aanpak en wat wij kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op.